ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2021

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Πρωτοβουλία για τον Πλουραλισμό στα Οικονομικά Critique με χαρά ανακοινώνει τη διεξαγωγή φοιτητικού συνεδρίου οικονομικής επιστήμης.

Περιορισμένοι σε τυποποιημένα, ανισοβαρώς ποσοτικά προγράμματα σπουδών, απομονωμένες από τη θεωρία και τη μεθοδολογία , οι φοιτήτριες και οι φοιτητές οικονομικών τμημάτων παρόλα αυτά συχνά καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα στενά πεδία ενδιαφέροντος που επιτρέπει η Νεοκλασική σχολή και να γνωρίσουν νέες ερευνητικές κατευθύνσεις. Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν αυτές οι κατευθύνσεις και ο πλούτος της δουλειάς που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές, αλλά και γενικότερα άτομα που ενδιαφέρονται για τα οικονομικά.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές είναι ανοιχτές σε όλες τις ετερόδοξες σχολές οικονομικής σκέψης και δεν περιορίζονται σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ενδεικτικά, εργασίες στην Ιστορία Οικονομικής Σκέψης (Η Συγκρότηση της Οικονομικής Επιστήμης, Μαρξ Εναντίον Κέυνς), στη Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικά και Ηθικές Αξίες, Κριτική στη Μικροθεμελίωση), στη Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία (Ο Νόμος της Αξίας), στα Φεμινιστικά Οικονομικά (Η Αναπαραγωγική Εργασία), στα Οικολογικά Οικονομικά (Θεωρία Απομεγέθυνσης), ή και σε ειδικά θέματα, όπως η συμμετοχή της Ελλάδας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος των αποδεκτών θεμάτων δεν περιορίζεται στον παραπάνω ενδεικτικό κατάλογο, συνεπώς προτρέπουμε την κατάθεση περιλήψεων και σε άλλα θέματα τα οποία συνάδουν της ευρύτερης λογικής του καλέσματος.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2021 στην Αθήνα.

Λεπτομέρειες Συμμετοχής

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, συνίσταται όμως η ορολογία να παρουσιάζεται και στα αγγλικά.

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακές φοιτητές/τριες, ή άτομα τα οποία έλαβαν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, καθώς και ανεξάρτητοι/ες ερευνήτριες/ες (που όμως δεν έχουν ξεπεράσει το μεταπτυχιακό επίπεδο).

Η έκταση των περιλήψεων προτείνεται να είναι 400-500 λέξεις, χωρίς τις υποχρεωτικές βιβλιογραφικές αναφορές, και να κατατεθούν σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc, .docx ή .odt).

Οι ομιλίες μπορούν να είναι ατομικές ή συλλογικές. Ως μέγιστος χρόνος παρουσίασης ορίζονται τα 20 λεπτά (με 10 λεπτά επακόλουθης συζήτησης) ανά άτομο.

Προτεινόμενη μορφή βιβλιογραφίας είναι η Chicago (Notes and Bibliography, για λεπτομέρειες δείτε εδώ).

Υποβολή Περιλήψεων μέχρι τις 20 Ιουνίου 2021.

Για αποστολή περίληψης ατομικής εργασίας, χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο forms.gle/NmGKUfg7pnUJHP548

Για αποστολή περίληψης ομαδικής εργασίας, χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο forms.gle/kwEJ3Losvrx7Phd56

Για περισσότερες πληροφορίες: critique.ath[at]gmail[dot]com

https://critique-ath.weebly.com/sinedrio.html