ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτορισσών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριό του, με τίτλο:

«Σε αναζήτηση εναλλακτικών: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20-22/10/2023 στα Αμφιθέατρα (Ι και ΙΙΙ) του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Προσκαλούμε όσες/όσους ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο, το οποίο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακές φοιτήτριες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υποψήφιες διδακτόρισσες, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να στείλουν την πρόταση τους για εισήγηση (με περίληψη από 300 έως 500 λέξεις) έως τις 14 Απριλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsa.polsci.auth[at]gmail[dot]com

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook και στο gsa.polsci.auth[at]gmail[dot]com

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.