Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων στην Οικονομικη Επιστημη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμιναρίων, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών όπου αυτό απαιτείται.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., προσωρινή ασθένεια του διδάσκοντος, ανωτέρα βία) μικρός αριθμός διαλέξεων των μαθημάτων δύναται να γίνει και διαδικτυακά

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι μαθημάτων, τεσσάρων ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τα έντεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι μαθήματα επιλογής.

Κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή επιλογής, αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες κάθε μαθήματος είναι τρεις ανά εβδομάδα.

Κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα: «Μακροοικονομική Θεωρία Ι», «Μικροοικονομική Θεωρία Ι», «Μαθηματικά Ι», «Οικονομετρία Ι», στο πρώτο εξάμηνο και «Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ», «Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ», «Μαθηματικά ΙΙ», «Οικονομετρία ΙΙ» στο δεύτερο εξάμηνο.

Κατά το τρίτο εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί δύο υποχρεωτικά μαθήματα, «Ιστορία Οικονομικών Θεωριών» και «Η Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη Ι», και δύο μαθήματα επιλογής, ενώ κατά το τέταρτο εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί ένα υποχρεωτικό μάθημα, «Η Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη ΙΙ», και τρία μαθήματα επιλογής.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν ουσιαστική υποδομή στις Οικονομικές Επιστήμες και παράλληλα να εξειδικευτούν σε επιμέρους τομείς. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος αποβλέπουν στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων με τις οποίες οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα θέματα έρευνας. Στο δεύτερο έτος σπουδών οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, από το πλήθος προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής, εκείνα που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία τα οποία επιθυμούν να θεραπεύσουν. Τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών, με βάση και τις διαθεσιμότητες των διδασκόντων/ουσών.  Η προσφορά των μαθημάτων επιλογής εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του/της διδάσκοντα/ουσας στο συγκεκριμένο εξάμηνο και τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών. Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. αποφασίζει ποια μαθήματα επιλογής θα προσφερθούν κάθε εξάμηνο.  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν, αν επιθυμούν, να παρακολουθήσουν περισσότερα μαθήματα επιλογής από τα πέντε που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε ως ακροατές, είτε βαθμολογούμενοι σε αυτά. Τα επιπλέον μαθήματα επιλογής στα οποία τυχόν βαθμολογηθούν οι φοιτητές/τριες δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Β. Μαθήματα και Φοίτηση

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τέσσερις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η αναπλήρωση των μαθημάτων γίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας ο/η οποίος/α ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την ημερομηνία και την ώρα αναπλήρωσης με σχετική ανάρτηση στην η-τάξη του μαθήματος ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στους εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/ριες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κάθε φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει παρακολουθήσει το 70% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Πρόγραμμα εντός τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν αιτιολογημένα (για λόγους ανωτέρας βίας, ειδικών συνθηκών, κ.ά.) αναστολή σπουδών για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο. Σε κάθε φοιτητή/τρια δύναται να δοθεί μία και μόνο αναστολή. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Για τη χορήγηση και τη διάρκεια αναστολής ή παράτασης της φοίτησης αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., με δυνατότητα περαιτέρω χρονικής διαφοροποίησης από τα ανωτέρω σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Γ. Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την επίδοση τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτή εργασία ή και συνδυασμό γραπτών εξετάσεων και γραπτών εργασιών. Είναι δυνατό να υπάρχουν και εξετάσεις (πρόοδοι) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κατά την κρίση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας μπορεί η εξέταση να γίνει και με συμπληρωματικές ή και απαλλακτικές εργασίες Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 με άριστα το 10 και βάση το 5.

Στην κλίμακα αυτή υιοθετείται και η χρήση της μισής μονάδας. Η μη συμμετοχή στην εξέταση των μαθημάτων ισοδυναμεί με αποτυχία. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται το Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Όσοι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς σε κάποιο μάθημα το Σεπτέμβριο, μπορούν να εξεταστούν εκ νέου στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι απαραίτητη εντός του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων, η επιτυχής αξιολόγηση σε όλα τα μαθήματα (16) του ΠΜΣ ώστε ο φοιτητής να συγκεντρώσει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δ. Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου προκύπτει από το αστάθμητο μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών/ριών  στα δεκαέξι μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν.

Ε. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (άρθρο 3, παρ. 5, εδ. η του ν. 4957/2022).
  Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ). Συγκεκριμένα στους εν λόγω φοιτητές εξασφαλίζονται η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στη συγγραφή σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις, στις πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις εφαρμογές πληροφορικής.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
 3. Η Συνέλευση του τμήματος, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
  1. υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
  2. έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα,
  3. αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,
  4. υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους.
 4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., άρθρ. 87, ν. 4957/2022).
  Συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις αξιολόγησης διανέμεται με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του προγράμματος οι οποίοι και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος έχουν δικαίωμα να αξιολογήσουν το ΠΜΣ ανώνυμα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε διδάσκοντα/διδάσκουσας κοινοποιούνται και στον ίδιο / στην ίδια μετά το τέλος της βαθμολόγησης της περιόδου και στην Σ.Ε. και λαμβάνονται υπόψη για την βελτίωση του ΠΜΣ.
 5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του ΠΜΣ ή του/της Αναπληρωτή/ριας του, του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/ριας του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρύτανη.
 6. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).
 7. Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
 8. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από τις επιχορηγήσεις του ΕΚΠΑ, του ΕΛΚΕ και του ΥΠΕΠΘ.

ΣΤ. Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4620Β’/18.10.2018. Το ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών «Οικονομική Επιστήμη» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.  Μετά την ψήφιση του Ν. 4957Β/2022 (ΦΕΚ 141Α/21.7.2022) οι σχετικές διατάξεις προσαρμόστηκαν ώστε να ικανοποιούν τα οριζόμενα στο νέο νόμο. Ο νέος Κανονισμός Σπουδών βρίσκεται υπό σύνταξη και αναμένεται η έγκρισή του από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας καθώς και από τα αρμόδια όργανα πιστοποίησης της ποιότητας του Προγράμματος.