Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων στην Οικονομικη Επιστημη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4957/2022 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών.

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο και πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) – η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος – αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνους/ες που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που επελέγησαν στο πρώτο στάδιο καλούνται σε συνέντευξη στο χώρο του ΠΜΣ, πριν από την οποία τους ζητείται να γράψουν ένα σύντομο δοκίμιο στα αγγλικά, απαντώντας σε μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος στην οικονομική επιστήμη, μέσα σε μία ώρα. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Φόρμα αίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρ. 34, του ν. 4485/2017 και της παρ. 5, του άρθρου 101, του ν. 4547/2018 καθώς και από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 480 του ν. 4957/2022
  • Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτηση τους και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τους υποψήφιους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα 10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του προγράμματος με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]»
  • Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ΕΑΑ εξετάζει τη γνώση τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
  • Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.